slate live

15 items found

SLATE/Hblive No 16: curly hair undercut

SLATE/Hblive No 16: curly hair undercut

SLATE/Hblive No 15: box bob

SLATE/Hblive No 15: box bob

SLATE/Hblive No: 14 beachy layers

SLATE/Hblive No: 14 beachy  layers

SLATE/Hblive No 13: scissor over comb with fringe

SLATE/Hblive No 13: scissor over comb with fringe

SLATE/Hblive No 12: square line with layers and swept fringe

SLATE/Hblive No 12: square line with layers and swept fringe

SLATE/Hblive No 11: short crop with soft fringe

SLATE/Hblive No 11: short crop with soft fringe

SLATE/Hblive No 10: how to cut hair for charity

SLATE/Hblive No 10: how to cut hair for charity

SLATE/Hblive No 8: classic shape with a twist

SLATE/Hblive No 8: classic shape with a twist

SLATE/Hblive No 7: Pink Pixie mullet

SLATE/Hblive No 7: Pink Pixie mullet

SLATE/Hblive No 6: Bob with fringe

SLATE/Hblive No 6: Bob with fringe